Przejdź do treści strony
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach Biuletyn Informacji Publicznej

KOMPETENCJE JEDNOSTKI

Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności i w miarę możliwości kształcenie osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne.

Do zadań SPZOZ w Głubczycach należy w szczególności:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej,

2. udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,

3. wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratorium diagnostyczne

4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki profilaktycznej i promocji zdrowia,

5. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicjum domowego,

6. prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej działalności medycznej,

7. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zespołu, w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne,

8. prowdzenie działalności gospodarczej wymagającej wykonywanie działalności statusowej, polegającej między innymi na wynajmowaniu i dzierżawie nieruchomości użytkowanych przez Zespół na cele związane z ochroną zdrowia innym podmiotom świadczącym usługi medyczne oraz świadczenie usług medycznych na zlecenie.


 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2014
  przez: Agata Sobieraj
 • opublikowano:
  08-10-2014 13:09
  przez: Agata Sobieraj
 • zmodyfikowano:
  08-10-2014 13:50
  przez: Agata Sobieraj
 • podmiot udostępniający:
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
  odwiedzin: 3361
Dane jednostki:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
NIP: 748-14-15-846 REGON: 000311579

Dane kontaktowe:

tel.: 77 48 01 170
fax: 77 48 01 171
e-mail: sekretariat@szpitalglubczyce.pl