Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KOMPETENCJE JEDNOSTKI

Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności i w miarę możliwości kształcenie osób wykonujących zawody medyczne i pokrewne.

Do zadań SPZOZ w Głubczycach należy w szczególności:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej,

2. udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,

3. wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratorium diagnostyczne

4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki profilaktycznej i promocji zdrowia,

5. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicjum domowego,

6. prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej działalności medycznej,

7. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zespołu, w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne,

8. prowdzenie działalności gospodarczej wymagającej wykonywanie działalności statusowej, polegającej między innymi na wynajmowaniu i dzierżawie nieruchomości użytkowanych przez Zespół na cele związane z ochroną zdrowia innym podmiotom świadczącym usługi medyczne oraz świadczenie usług medycznych na zlecenie.